CHANGE YOUR LIFESTYLE

S šolskim letom 2019/20 je bila Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana sprejeta v nov dvoletni mednarodni projekt Erasmus+. Tokrat bomo sodelovali s šolami iz Turčije, Grčije, Španije in Romunije. Projekt, poimenovan “Change Your Lifestyle”, promovira zdrav življenjski slog in poudarja pomen gibanja in zdrave prehrane za zdravje.

Glavni cilj projekta je promocija zdravega življenjskega sloga med otroki in mladostniki s poudarkom na upoštevanju smernic zdrave prehrane in vzpodbujanju gibanja in oblikovanju novih zdravih vedenjskih vzorcev, ki bodo učencem pomagali pri skrbi za lastno zdravje in dobro počutje.

Z dejavnostmi v okviru projekta bomo učence vzpodbujali, da se bodo vključevali v aktivnosti, ki promovirajo skrb za zdravje, tako v šoli kot tudi doma. Učence vzpodbujamo k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa in jih opozarjamo na potencialna tveganja za zdravje.

Projekt motivira učence za oblikovanje zdravih navad ter za učenje tujih jezikov in spoznavanje različnosti.

Za podrobnejše informacije kliknite na ZGIBANKO: ERASMUS_ZGIBANKA

Več o dejavnostih v okviru projekta si preberite na spodnji povezavi:

Povezava na Blog ERASMUS+