Aktualni roki popravnih izpitov2022

POPRAVNI IZPITI ZA 9. RAZREDE – 2022 – spomladanski rok – od 21. do 27. junij

POPRAVNI IZPITI ZA 7. in 8. RAZRED – spomladanski rok – od 28.6. do 1.7. 2022

Arhiv popravnih izpitov

POPRAVNI IZPITI_26.- 28. AVGUST_2020

POPRAVNI IZPITI ZA 7. in 8. RAZRED, spomladanski rok

Ocenjevanje

Ocenjevanje znanja je lahko opisno ali številčno. Opisno uporabljamo v vseh oddelkih1. in 2. razreda. V vseh ostalih je ocenjevanje le številčno z ocenami od 1 do 5. Pisno ocenjevanje znanja je predhodno napovedano. V začetku vsakega ocenjevalnega obdobja je izdelan razpored pisnega ocenjevanja.

Izvajanje diferenciacije

Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri vseh predmetih. Učitelj v oddelku ali učni skupini diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.

V 8. in 9. razredu letos izvajamo pouk v heterogenih učnih skupinah pri slovenščini, matematiki in angleškem jeziku.

Nacionalno preverjanje znanja

V 9. razredu je obvezno preverjanje znanja, pridobljenega od 6. do 9. razreda, pri slovenskem jeziku in matematiki, tretji predmet pa določi minister izmed štirih predmetov, napovedanih ob začetku šolskega leta.

NPZ je predvidoma v maju.

Zunanje preverjanje znanja bomo izvedli tudi za učence 6. razreda (po 2. triadi). Preverja se  znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Preverjanje ne vpliva na šolski učni uspeh.

(Skupno 1.971 obiskov, današnjih obiskov 1)