POPOLDANSKE POGOVORNE URE – RAZREDNIKI

RAZRED RAZREDNIK TEDEN V MESECU, DAN, URA E-NASLOV 
1. A MOJCA  GERŽELJ ŠTEMBERGAR  prvo sredo v mesecu od 17.00 do 18.00 mojca.gerzelj@guest.arnes.si 
1. B MOJCA HRIB   vsak prvi ponedeljek od 17.00  do 18.00   komunikacija po eAsistentu 
1. C ANA PETELIN G.  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00  do 18.00 komunikacija po eAsistentu 
1. D BREDA ČUK  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 komunikacija po eAsistentu 
2. A ERNA DIBITONTO  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00  do 18.00 komunikacija po eAsistentu 
2. B SMILJANA BRATUŽ  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00   smiljana.bratuz@guest.arnes.si 
2. C SUZANA VRABEC  vsak prvi ponedeljek  od 17.00 do 18.00   suzana.vrabec@guest.arnes.si 
2. D HELENA ŠKABAR TUČKA  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00  do 18.00 komunikacija po eAsistentu 
3. A TADEJA BOGDAN  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00   komunikacija po eAsistentu 
3. B BARBARA PERHAVEC  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 barbara.perhavec@guest.arnes.si 
3. C MAŠA SADOVSKI  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 masa.sadovski@guest.arnes.si 
4. A VERONIKA NORČIČ  vsak prvi torek v mesecu od 17.00 do 18.00  komunikacija po eAsistentu 
4. B MAJA ČEH  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00  do 18.00 maja.ceh@guest.arnes.si 
4. C ELEONORA  STANIĆ OSTROUŠKA  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00  do 18.00 lora.stanic@gmail.com 
4. D MATEJA JERINA  po dogovoru z učiteljem komunikacija po eAsistentu 
4. E VESNA PERHAVEC   vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 komunikacija po eAsistentu 
5. A INES DOBEC  po dogovoru z učiteljem komunikacija po eAsistentu 
5. B MARJETKA VIČIČ   vsaka prva sreda v mesecu od 17.00 do 18.00 marjetka.vicic@guest.arnes.si 
5. C SUZANA ČEHOVIN VERČ  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00  do 18.00 suzana.cehovin-verc@guest.arnes.si 
5. D ANDREJA GULIČ  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do  18.00 andreja.gulic@guest.arnes.si 
6. A UROŠ CEJ  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00  do 18.00 uros.cej@guest.arnes.si 
6. B KATJA ŠIRCA ILINČIČ  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 katja.sirca-ilincic@guest.arnes.si 
6. C KATJA TRAMPUŽ  vsak drugi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 katja.trampuz@os-sezana.si 
6. D SILVIJA OVEN  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 komunikacija po eAsistentu 
7. A ŠPELA OREL  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 spela.orel@os-sezana.si 
7. B LUCIJANA REBEC  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00  do 18.00 lucijana.rebec@guest.arnes.si 
7. C KATARINA WEBER  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00   katarina.weber@guest.arnes.si 
7. D KATARINA KOVAČ  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00   katarina.kovac2@guest.arnes.si 
8. A IRENA FABČIČ  vsak prvi ponedeljke v mesecu od 18.00 do 19.00  irena.fabcic@guest.arnes.si 
8. B ESTER TROBEC  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00  ester.trobec@guest.arnes.si 
8. C MARIJA ŠTEKAR KOŠUTA vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 marija.stekar@guest.arnes.si 
8. D TANJA  PANGERC ŽNIDARŠIČ   po dogovoru z učiteljem tanja.pangerc-znidarsic@guest.arnes.si 
8. E NEŽA PAHOR  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00  do 18.00 neza.pahor@guest.arnes.si 
9. A BLAŽ GEC  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 blaz.gec@guest.arnes.si 
9. B KATJA OREL   vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00  katja.orel@guest.arnes.si 
9. C MOJCA SOSIČ  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00  mojca.stembergar1@guest.arnes.si 
9. D JASMINA MARTINI  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 jasmina.martini@guest.arnes.si 
Lokev 
1. in 2. r. PETRA MISLEJ    petra.mislej@guest.arnes.si 
3. in 5. r. BARBARA STARC    komunikacija po eAsistentu 

POPOLDANSKE POGOVORNE URE – NERAZREDNIKI 

NERAZREDNIK POUČUJE TEDEN V MESECU, DAN, URA E-NASLOV 
LJUBICA BENČIČ  učiteljica v  PB vsak prvi ponedeljek v mesecu  od 17.00 do 18.00 ljubica.bencic1@guest.arnes.si 
KONRAD BOŽEGLAV  učitelj športa po dogovoru z učiteljem konrad.bozeglav@guest.arnes.si 
DIJANA ČOK  učiteljica v PB, PŠ Lokev vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 do 17.00 dijana.cok@guest.arnes.si 
URŠKA DOLES  učiteljica v  PB – delno vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 urska.doles@guest.arnes.si 
TEJA FILIPČIČ  učiteljica angl. na razr. stopnji vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 teja.filipcic@guest.arnes.si 
MOJCA GEC  učiteljica angleščine vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 mojca.gec@guest.arnes.si 
MONIKA GRMEK  učiteljica slovenščine vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 monika.grmek@guest.arnes.si 
KATJA GUŠTIN  druga učiteljica v 1. razredu vsako prvo sredo v mesecu od 17.00 do 18.00 katja.gustin1@guest.arnes.si 
JANEZ JURANČIČ  učitelj v PB vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 janez.jurancic@guest.arnes.si 
IVANA KOČEVAR  učiteljica v  PB po dogovoru z učiteljico komunikacija v eAsistentu 
KATJA KOVAČ učiteljica športa  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00  katja.kovac1@guest.arnes.si 
DAVID  KUNSTEK KNEŽEVIČ  učitelj v PB – delno vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 david.kunstek-knezevic@guest.arnes.si 
NADA LEDERER  učiteljica v  PB vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 nada.lederer@guest.arnes.si 
NUŠA  LEDERER PANGOS  druga učiteljica v 1. razredu  nusa.lederer-pangos@guest.arnes.si 
VESNA MALOVEC  druga učiteljica v 1. razredu vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 komunikacija po eAsistentu 
DARJA MATEVLJIČ  učiteljica zgodovine vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 darja.matevljic@guest.arnes.si 
MATEJ MAVER  učitelj v PB vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 matej.maver2@guest.arnes.si 
IGOR MEDEN  učitelj športa kadarkoli po predhodnem dogovoru igor.meden@os-sezana.si 
MATEJA MELAN  učiteljica likovne umetnosti po dogovoru z učiteljico mateja.melan@guest.arnes.si 
MAJA MRŽEK  učiteljica italijanščine vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00  maja.mrzek@guest.arnes.si 
VESNA MUHA SLADOJE  učiteljica športa vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00  vesna.muha@guest.arnes.si 
MARINA PALJK  učiteljica angl. na razr. stopnji  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 marina.paljk@guest.arnes.si  
SMILJANA PAVLETIČ  učiteljica matematike  smiljana.pavletic@guest.arnes.si 
ZORAN PEJIĆ  učitelj računalništva vsak drugi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 zoran.pejic@os-sezana.si 
NINA PERIC  učiteljica v  PB po dogovoru z učiteljico nina.peric@guest.arnes.si 
DANILO RAVBAR  učitelj geografije vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 danilo.ravbar@guest.arnes.si 
VESNA RENER  učiteljica v  PB vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 vesna.rener@guest.arnes.si 
MAŠA ROJC  učiteljica v  PB vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 masa.rojc@guest.arnes.si 
ANJA SANABOR  učiteljica v  PB vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 anja.sanabor@guest.arnes.si 
VESNA SOVDAT  učiteljica v  PB  komunikacija po e-asistentu 
TATJANA  ŠKABAR MARJANOVIČ  učiteljica matematike vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 tatjana.skabar@guest.arnes.si 
MILOŠ ŠKAPIN  učitelj tehnike in tehnologije vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 milos.skapin@guest.arnes.si 
BREDA VOLAVŠEK  učiteljica angleščine vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 breda.volavsek@guest.arnes.si 
NADJA VOVK druga učiteljica v 1. razredu vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 komunikacija po eAsistentu 
SORAJA  ŽERJAL GVARDJANČIČ  učiteljica naravosl. in gospod. vsak prvi ponedeljek v mesecu 2. šolska ura soraja.zerjal@guest.arnes.si 
URŠKA ŽERJAL  učiteljica razrednega pouka po dogovoru z učiteljico urska.zerjal@guest.arnes.si 

DOPOLDANSKE POGOVORNE URE – RAZREDNIKI 

RAZRED RAZREDNIK DAN, URA E-NASLOV 
1. A MOJCA GERŽELJ ŠTEMBERGAR  sreda, 12.25–13.10 mojca.gerzelj@guest.arnes.si 
1. B MOJCA HRIB     torek, 12.25–13.10 komunikacija po eAsistentu 
1. C ANA PETELIN G.  četrtek, 12.00–12.45 komunikacija po eAsistentu 
1. D BREDA ČUK  ponedeljek, 12.25–13.10  breda.cuk@guest.arnes.si 
2. A ERNA DIBITONTO  torek, 12.25–13.10 komunikacija po eAsistentu 
2. B SMILJANA BRATUŽ  torek, 10.45–11.30 smiljana.bratuz@guest.arnes.si 
2. C SUZANA VRABEC  ponedeljek, 8.50–9.35 suzana.vrabec@guest.arnes.si 
2. D HELENA ŠKABAR TUČKA  sreda, 9.55–10.40 komunikacija po eAsistentu 
3. A TADEJA BOGDAN  torek, 8.50–9.35 komunikacija po eAsistentu 
3. B BARBARA PERHAVEC  četrtek, 13.30–14.15  barbara.perhavec@guest.arnes.si 
3. C MAŠA SADOVSKI  torek, 8.00–8.45 masa.sadovski@guest.arnes.si 
4. A VERONIKA NORČIČ   torek, 11.35–12.20 veronika.norcic@guest.arnes.si 
4. B MAJA ČEH  petek, 9.55–10.40 maja.ceh@guest.arnes.si 
4. C ELEONORA  STANIĆ OSTROUŠKA  torek, 11.35–12.20 eleonora.stanic-ostrouska@guest.arnes.si 
4. D MATEJA JERINA  četrtek, 11.30–12.20 mateja.jerina@guest.arnes.si 
4. E VESNA PERHAVEC  sreda, 8.00–8.45 vesna.perhavec@guest.arnes.si 
5. A INES DOBEC  torek, 9.55–10.40 ines.dobec@guest.arnes.si 
5. B MARJETKA VIČIČ  četrtek, 8.50–9.35 marjetka.vicic@guest.arnes.si 
5. C SUZANA ČEHOVIN VERČ  petek, 9.55–10.40 suzana.cehovin-verc@guest.arnes.si 
5. D ANDREJA GULIČ  sreda, 8.00–8.45  andreja.gulic@guest.arnes.si 
6. A UROŠ CEJ  petek, 9.55–10.40 uros.cej@guest.arnes.si 
6. B KATJA ŠIRCA ILINČIČ  petek, 9.55–10.40 katja.sirca-ilincic@guest.arnes.si 
6. C KATJA TRAMPUŽ  torek, 9.55–10.40 katja.cotar@guest.arnes.si 
6. D SILVIJA OVEN  sreda, 9.55–10.40 silvija.oven@guest.arnes.si 
7. A ŠPELA OREL  petek, 8.50–9.35 spela.orel@os-sezana.si 
7. B LUCIJANA REBEC  sreda, 10.45–11.30 lucijana.rebec@guest.arnes.si 
7. C KATARINA WEBER  sreda, 9.55–10.40 katarina.weber@guest.arnes.si 
7. D KATARINA KOVAČ  torek, 10.45–11.30 katarina.kovac2@guest.arnes.si 
8. A IRENA FABČIČ  ponedeljek, 8.50–9.35 irena.fabcic@guest.arnes.si 
8. B ESTER TROBEC  ponedeljek, 10.45–11.30 ester.trobec@guest.arnes.si 
8. C MARIJA ŠTEKAR KOŠUTA četrtek, 8.00–8.45 marija.stekar@guest.arnes.si 
8. D TANJA  PANGERC ŽNIDARŠIČ  četrtek, 9.55–10.40 tanja.pangerc-znidarsic@guest.arnes.si 
8. E NEŽA PAHOR  petek, 9.55–10.40 neza.pahor@guest.arnes.si 
9. A BLAŽ GEC  sreda, 8.50–9.35 blaz.gec@guest.arnes.si 
9. B KATJA OREL  četrtek, 8.00–8.45 katja.orel@guest.arnes.si 
9. C MOJCA SOSIČ  torek, 10.45–11.30 mojca.stembergar1@guest.arnes.si 
9. D JASMINA MARTINI  četrtek, 10.45–11.30 jasmina.martini@guest.arnes.si 
Lokev   
1. in 2. r. PETRA MISLEJ  sreda, 12.25–13.10 petra.mislej@guest.arnes.si 
3. in 5. r. BARBARA STARC  sreda, 12.25–13.10 komunikacija po eAsistentu 

DOPOLDANSKE POGOVORNE URE  NERAZREDNIKI 

NERAZREDNIK POUČUJE DAN, URA OD – DO  E-NASLOV 
LJUBICA BENČIČ  učiteljica v  PB ponedeljek, 10.45–11.30 ljubica.bencic1@guest.arnes.si 
KONRAD BOŽEGLAV  učitelj športa torek, 9.55–10.40 konrad.bozeglav@guest.arnes.si 
DIJANA ČOK  učiteljica v PB, PŠ Lokev sreda, 10.45–11.30 dijana.cok@guest.arnes.si 
URŠKA DOLES  učiteljica v  PB – delno sreda, 10.45–11.30 urska.doles@guest.arnes.si 
TEJA FILIPČIČ  učiteljica angl. na razr. stopnji torek, 11.35–12.20 teja.filipcic@guest.arnes.si 
MOJCA GEC  učiteljica angleščine ponedeljek, 10.45–11.30 mojca.gec@guest.arnes.si 
MONIKA GRMEK  učiteljica slovenščine četrtek, 10.45–11.30  monika.grmek@guest.arnes.si 
KATJA GUŠTIN  druga učiteljica v 1. razredu  katja.gustin1@guest.arnes.si 
JANEZ JURANČIČ  učitelj v PB četrtek, 10.45–11.30  janez.jurancic@guest.arnes.si 
IVANA KOČEVAR  učiteljica v  PB ponedeljek, 8.50–9.35 ivana.kocevar1@guest.arnes.si 
KATJA KOVAČ učiteljica športa sreda, 9.55–10.40 katja.kovac1@guest.arnes.si 
DAVID  KUNSTEK KNEŽEVIČ  učitelj v PB – delno torek, 9.40–10.25 david.kunstek-knezevic@guest.arnes.si 
NADA LEDERER  učiteljica v  PB sreda, 10.00–10.45 nada.lederer@guest.arnes.si 
NUŠA  LEDERER PANGOS  druga učiteljica v 1. razredu  nusa.lederer-pangos@guest.arnes.si 
VESNA MALOVEC  druga učiteljica v 1. razredu torek, 12.25–13.10 komunikacija po eAsistentu 
DARJA MATEVLJIČ  učiteljica zgodovine torek, 9.40–10.25 darja.matevljic@guest.arnes.si 
KRISTINA MATEVLJIČ  učiteljica v PB ponedeljek, 11.35–12.20 kristina.matevljic@guest.arnes.si 
MATEJ MAVER  učitelj v PB torek, 11.35–12.20 matej.maver2@guest.arnes.si 
IGOR MEDEN  učitelj športa torek, 8.50–9.35 igor.meden@os-sezana.si 
MATEJA MELAN  učiteljica likovne umetnosti četrtek, 8.50–9.35 mateja.melan@guest.arnes.si 
MAJA MRŽEK  učiteljica italijanščine četrtek, 9.55–10.40  maja.mrzek@guest.arnes.si 
VESNA MUHA SLADOJE  učiteljica športa četrtek, 10.45–11.30  vesna.muha@guest.arnes.si 
MARINA PALJK  učiteljica angl. na razr. stopnji sreda, 11.35–12.20 komunikacija po eAsistentu 
SMILJANA PAVLETIČ  učiteljica matematike torek, 10.45–11.30  smiljana.pavletic@guest.arnes.si 
ZORAN PEJIĆ  učitelj računalništva sreda, 9.55–10.40 zoran.pejic@os-sezana.si 
NINA PERIC  učiteljica v  PB torek, 10.45–11.30  nina.peric@guest.arnes.si 
DANILO RAVBAR  učitelj geografije torek, 8.55–9.35 danilo.ravbar@guest.arnes.si 
VESNA RENER  učiteljica v  PB torek, 10.45–11.30 vesna.rener@guest.arnes.si 
MAŠA ROJC  učiteljica v  PB ponedeljek, 10.45–11.30 masa.rojc@guest.arnes.si 
ANJA SANABOR  učiteljica v  PB ponedeljek, 10.45–11.30 anja.sanabor@guest.arnes.si 
VESNA SOVDAT  učiteljica v  PB ponedeljek,11.35–12.20 komunikacija po eAsistentu 
TATJANA  ŠKABAR MARJANOVIČ  učiteljica matematike ponedeljek, 9.55–10.40 tatjana.skabar@guest.arnes.si 
MILOŠ ŠKAPIN  učitelj tehnike in tehnologije četrtek, 9.55–10.40  milos.skapin@guest.arnes.si 
BREDA VOLAVŠEK  učiteljica angleščine četrtek, 10.45–11.30  breda.volavsek@guest.arnes.si 
NADJA VOVK druga učiteljica v 1. razredu četrtek, 12.00–12.45 komunikacija po eAsistentu 
SORAJA  ŽERJAL GVARDJANČIČ  učiteljica naravosl. in gospod. torek, 8.50–9.35 soraja.zerjal@guest.arnes.si 
URŠKA ŽERJAL  učiteljica razrednega pouka petek, 10.45–11.30 urska.zerjal@guest.arnes.si 
    
(Skupno 432 obiskov, današnjih obiskov 1)