Šolska shema je eden od ukrepov za izboljšanje prehranskih navad otrok in je del Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025.
Nova strategija za izvajanje šolske sheme v Sloveniji velja za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do 2022/2023

Pri izbiri vrst proizvodov v šolski shemi se upoštevajo predvsem zdravstveni in okoljski razlogi, sezonskost, raznolikost ter lokalna pridelava/predelava oziroma proizvodnja.