eTwinning skupnost

Za evropske šole, ki nudi platformo zaposlenim (učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo na šoli v eni izmed Evropskih držav, ter jim omogoča komunikacijo, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo, skratka, da se počutijo del najbolj vznemirljive učne skupnosti v Evropi.

eTwinning spodbuja sodelovanje evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), tako da nudi podporo, orodja in storitve, ki šolam poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih partnerstev na katerem koli predmetnem področju.

Pobuda eTwinning je nastala leta 2005 kot osrednja pobuda programa eUčenje (eLearning) Evropske komisije, od leta 2014 dalje pa je sestavni del programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa Erasmus+.

Zelo smo ponosni, da lahko objavimo, da smo iz centralne svetovalne službe v Bruslju prejeli obvestilo, da smo med prejemniki znaka »šola eTwinning« za obdobje 2019-2020.

Iz Slovenije je letos (2019) ta znak prejelo 7 vrtec/osnovnih in srednjih šol. Seznam vseh prejemnikov najdete na: https://www.etwinning.net/sl/pub/highlights/2019–2020-etwinning-school-.htm.