Letni delovni načrt 2019/20
Poročilo o življenju in delu šole
Informator 2019/20
Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/20
Pooblastilo za prevzem otroka od pouka, PB, ID
Govorilne ure 2019/20
Soglasje za direktno obremenitev (SEPA)
HISNI RED
Vloga staršev za napovedano odsotnost otroka iz pouka
Pravila šolskega reda
Obvestilo o vseh interesnih dejavnostih, ki jih obiskuje vaš otrok- obrazec
Vloga za odobritev predčasnega vmesnega odhajanja učenca iz šole (posodobljeno 9.9.19)
Vzgojni načrt
Kriteriji za dodelitev subvencij šole v naravi in vloga
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, vloga za dodelitev statusa športnika, potrdilo kluba
Dovoljenje staršev/ skrbnika za samostojni odhod učenca/-ke iz PB
UČBENIŠKI SKLAD in DELOVNI ZVEZKI za šolsko leto 2012/21
Obrazci za šolsko prehrano: 1. prijava na šolsko prehrano  2. preklic prijave na šolsko prehrano  3. občasna prijava na šol. prehrano 4. dietna prehrana
Zakon o šolski prehrani
Pravila o šolski prehrani
Načrt integritete
Šolski koledar 2019/ 20: 1. del / 2. del (NPZ)
Načrt varnih poti

 

Pridržujemo si pravico do napak in spremembe podatkov zaradi objektivnih okoliščin.

(Skupno 4,157 obiskov, današnjih obiskov 6)